สรุปผลสอบ o-net ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 1283 คน
สรุปผลสอบ o-net ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่