คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสอนการทำอาหารไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โครงการ USAC (Spring 2020)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 869 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสอนการทำอาหารไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โครงการ USAC (Spring 2020)

ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 – 10 มีนาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือแก่ University Studies Abroad Consortium (USAC) ในการจัดการเรียนการสอนวิชา Thai Cuisine ให้แก่นักศึกษาชาวอเมริกัน จำนวน 23 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหารไทยเบื้องต้น เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบ การซื้อของจากตลาด ขั้นตอนการเตรียม เป็นต้น รวมถึงมีโอกาสได้ชมการสาธิตการประกอบอาหารไทย และได้ฝึกทำอาหารด้วยตนเองอีกด้วย ณ ห้องปฏิบัติการคหกรรม อาคารคหกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1a8PDOtpZHvSsk2jnMidSrboF6O9Ivxva?usp=sharing