ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับมอบรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 54

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 363 คน
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับมอบรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 54

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  อาจารย์อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ ดร.ประไพลิน จันทน์หอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยอาคาร สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้ารับมอบโล่และเงินรางวัล "ชนะเลิศ" ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 54 ในประเภทพื้นที่ขนาดเล็ก โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งจัดขึ้นในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่