คณะศึกษาศาสตร์ มช. ฉีดพ่นยา Umonium 38 ทั่วบริเวณคณะ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (รอบที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 7 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 402 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ฉีดพ่นยา Umonium 38 ทั่วบริเวณคณะ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิววัสดุ "Umonium 38" มอบให้เจ้าหน้าที่หน่วยอาคาร จำนวน 4 คน ฉีดพ่นเพื่อทำความสะอาดห้องเรียน ห้องทำงานของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงห้องประชุมต่าง ๆ ภายในบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มช. เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากประเทศจีน (COVID-19)