สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมทักษะกีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการป้องกันตัว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 204 คน
สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมทักษะกีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการป้องกันตัว

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะกีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการป้องกันตัว ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ให้การต้อนรับ ณ โรงยิม อาคารพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่