หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม [เติมความรัก เติมน้ำใจ ด้วยการบริจาคโลหิต]

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 152 คน
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม [เติมความรัก เติมน้ำใจ ด้วยการบริจาคโลหิต]

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เติมความรัก เติมน้ำใจ ด้วยการบริจาคโลหิต” เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกความเป็นผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เนื่องในวันแห่งความรัก การมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต  โดยมี เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนไอศกรีมจาก Fresh & Mild จำนวน 130 ถ้วย อีกด้วย