ผู้บริหาร นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรม [กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7]

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 136 คน
ผู้บริหาร นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรม [กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7]

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกิจกรรม "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7" ซึ่ง กยศ. ภายใต้ความร่วมมือของ เหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตสัญจรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงจิตอาสา การมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตและอวัยวะ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มช. ร่วมกิจกรรม ณ โรงยิมเนเซียม 2 สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่