ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี จัด [โครงการทัศนธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562]

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 28 คน
ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี จัด [โครงการทัศนธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562]

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นางสาวชัญญา ศิริกันไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา รองประธานชมรมพุทธศิลป์ฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบ/ประธานโครงการทัศนธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำสมาชิกชมรม ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ด้วยการเดินทางไปทัศนศึกษาที่วัดในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวัดในบริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านวัดที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงศึกษาธรรมะ พิธีการทางศาสนาของวัดแต่ละแห่ง ซึ่งนักศึกษาจะนำความรู้หลักธรรมกลับมาเป็นข้อคิดรวมถึงนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป ณ วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง วัดดวงดี  วัดพันเตา วัดเจดีย์หลวง วรมหาวิหาร วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) และ วัดป่าแดง

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1Mb3OAOHG8gAPuvfbG8BX6PPtN8BjQhcH?usp=sharing