ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง [เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ]

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 39 คน
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  [เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ]

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

"เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ"

ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ห้อง 4312) อาคาร 4 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

ลงทะเบียน ได้ที่ http://bit.ly/2PanGC7