คณะศึกษาศาสตร์ มช. แจกสเปรย์แอลกอฮอล์เข้มข้น แก่นักศึกษา ป้องกันโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 222 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. แจกสเปรย์แอลกอฮอล์เข้มข้น แก่นักศึกษา ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจกสเปรย์แอลกอฮอล์เข้มข้น แก่นักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นผู้มอบให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่เตรียมภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 50 มิลลิลิตร มาด้วยตัวเอง เพื่อลดปัญหาเสี่ยงโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเดินทางมารับได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ณ ห้องหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่