นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมส่งท้ายชีวิตรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาครูรหัส 58 [Goodbye Senior 58]

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 267 คน
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมส่งท้ายชีวิตรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาครูรหัส 58 [Goodbye Senior 58]

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมส่งท้ายชีวิตรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาครูรหัส 58 [Goodbye Senior 58] เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวเปิด ผ่านระบบ VDO Conference ณ สนามหญ้าอาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่