พิธีปลดป้ายฟ้าและมอบหัวเข็มขัด ให้แก่นักศึกษารหัส 62 คณะศึกษาศาสตร์ มช.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 589 คน
พิธีปลดป้ายฟ้าและมอบหัวเข็มขัด ให้แก่นักศึกษารหัส 62 คณะศึกษาศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปลดป้ายฟ้าและมอบหัวเข็มขัด ให้แก่นักศึกษารหัส 62 ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่