คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมโครงการวิจัยปฐมวัยเพื่อพัฒนาต้นแบบในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนา ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 51 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมโครงการวิจัยปฐมวัยเพื่อพัฒนาต้นแบบในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนา ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร  รองคณบดี พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย จัดประชุมโครงการวิจัยปฐมวัยเพื่อพัฒนาต้นแบบในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนา ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยมีผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ, ศึกษานิเทศก์ ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่