ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มช. ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 198 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มช. ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่