ผู้บริหารมอบทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) แก่นักศึกษาจากจังหวัดลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 214 คน
ผู้บริหารมอบทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) แก่นักศึกษาจากจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้โอวาทและเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาจากชมรมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 15,000 บาท ให้แก่ นางสาวอริษา มูลกาวิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย และ นางสาวเบญจมาภรณ์ สุภาธง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา  โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่