ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมตัวเพื่อการทำงานในสังคมแห่งความหลากหลายวัฒนธรรม แก่คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 198 คน
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมตัวเพื่อการทำงานในสังคมแห่งความหลากหลายวัฒนธรรม แก่คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญจากคณะบริหารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้บรรยายเรื่อง "แนวทางการเตรียมตัวเพื่อการทำงานในสังคมแห่งความหลากหลายวัฒนธรรม ในโครงการพัฒนาความเป็นนานาชาติ" แก่คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ