ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 326 คน
 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ให้แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มช. รุ่นที่ 54 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่