คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดความสวยงามการตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 251 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดความสวยงามการตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดความสวยงามการตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 54 เพื่อให้เกิดสีสันและเพิ่มบรรยากาศความสวยงาม เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และคณะอนุกรรมการเป็นผู้ดำเนินงานพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยผลการตัดสิน ปรากฏว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภทพื้นที่ขนาดเล็ก ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไป