ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ครูช่าง] อุตสาหกรรมศึกษา ณ รร.แจ้ห่มวิทยา และ รร.พร้าววิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 368 คน
ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ครูช่าง] อุตสาหกรรมศึกษา ณ รร.แจ้ห่มวิทยา และ รร.พร้าววิทยาคม

ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานประชาสัมพันธ์ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานธนาคารหน่วยกิจ และ รองศาสตราจารย์มานูนณย์ สุตีคา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา ที่จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS รอบ 2 3 และ 4 ให้แก่นักเรียนที่สนใจ ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ในส่วนของจำนวนรับและเกณฑ์การรับของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา สามารถค้นหาที่ทาง https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php โดยพิมพ์ค้นว่า "อุตสาหกรรมศึกษา"

ติดต่อสอบถาม : 053-94-4214 (หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี)