สาขาวิชาประถมศึกษา จัดกิจกรรมประถมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 : ครูประถมเติบโตตามวิถี THAILAND 4.0

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 287 คน
สาขาวิชาประถมศึกษา จัดกิจกรรมประถมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 : ครูประถมเติบโตตามวิถี THAILAND 4.0

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประถมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 “ครูประถมเติบโตตามวิถี THAILAND 4.0” จัดโดยนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ เพื่อสร้างพื้นที่การบ่มเพาะคุณลักษณะของนักศึกษาครูประถมศึกษาด้วยความร่วมมือของสถาบันเครือข่าย 5 สถาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น โดยกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ภายใต้ชื่อ Innovation Show ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธไมตรีในกิจกรรม FUN GAME และ ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรม PARTY NIGHT มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 450 คน ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่