นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 61 คน
นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 นายณัฐพล คำวัง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวข้อ "วัฒนธรรมไทยวิวัฒน์จรัสทวี ด้วยพระบารมีแห่งจักรีวงศ์" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลฝึกซ้อม ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ด้วย