ผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Super Leader และ Super Teacher จากงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 127 คน
ผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Super Leader และ Super Teacher จากงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Super Leader ระดับ 1 (รุ่นที่ 4) และ อาจารย์จารี สุขบุญสังข์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา รับรางวัล Super Teacher ระดับ 1 (รุ่นที่ 4) ได้รับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ จาก นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ : Chiang Mai Next 2020” ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่