คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ Best practice ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 377 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ Best practice ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5

ในระหว่างวันที่ 17-18 มการาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ Best practice ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการบริการวิชาการเชิงรุกที่เน้นศาสตร์การสอนแนวใหม่ในยุค 4.0” ซึ่งได้รับความสนใจากผู้ร่วมงานอย่างล้มหลาม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา