คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของเด็กไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 278 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของเด็กไทย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของเด็กไทย” จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและออกแบบการเรียนรู้ตามกลยุทธ์ทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ อันจะเป็นการยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของเด็กไทย ให้แก่ครู 70 คน จากโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนห้วยข้าวลีบ ณ ห้องประชุม 30 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่