พิธีมอบทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 311 คน
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และทุนจากผู้อุปการะคุณ ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 67 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจศึกษา และ อาจารย์สายสมร คำปันนา ผู้แทนจากชมรมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จังหวัดลำพูน ร่วมมอบทุนให้แก่นักศึกษา โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยมี นายนรากร หิงทอง นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้แทนนักศึกษา กล่าวขอบคุณผู้มอบทุน ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายนามผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ไฟล์ Word จำนวน 5 หน้า A4 (download)