นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สูงสุดเป็นอันดับที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 42 คน
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สูงสุดเป็นอันดับที่ 2

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการรวบรวมคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และแจ้งว่าคณะศึกษาศาสตร์ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนสูงสุดเป็น อันดับที่ 2 ของคณะและวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,458 คน มาใช้สิทธิ์ 1,076 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80