ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 132 คน
ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563  ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ "คุณธรรมนำความรู้ในการบริหารจัดการศึกษายุคดิจิทัล" โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่