สาขาวิชาประถมศึกษา แกนนำจัดกิจกรรมประถมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ครูประถมเติบโตตามวิถี THAILAND 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 42 คน
สาขาวิชาประถมศึกษา แกนนำจัดกิจกรรมประถมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ครูประถมเติบโตตามวิถี THAILAND 4.0

สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรม

ประถมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1“ครูประถมเติบโตตามวิถี THAILAND 4.0”

เพื่อสร้างพื้นที่การบ่มเพาะคุณลักษณะของนักศึกษาครูประถมศึกษาด้วยความร่วมมือของสถาบันเครือข่าย 5 สถาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่