ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 1845 คน
ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 **อ่านประกาศและปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด**

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 ทั้งในวันรายงานตัว วันฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิดและประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถยื่นคำร้องขอต่อมหาวิทยาลัย โดยยื่นคำร้องด้วยตนเองที่คณะตามแบบฟอร์มคำขอทั่วไปภายในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เพื่อคณะจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป

3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ ให้ปฏิบัติดังประกาศฉบับนี้

4. กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 <<< คลิ๊ก

Update!! คณะศึกษาศาสตร์ มช. เตรียมจัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตประจำปี 2563 Update!!
รายละเอียด : https://www.edu.cmu.ac.th/news/1697-fpp7xmdzlfj7x4em4gqi

 

5. กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<< คลิ๊ก Update!!

 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


เอกสารดาวน์โหลด
1. กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์ .docx จำนวน 1 หน้า A4 (download)
2. กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การนุ่งห่มและข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54
https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/download/b47e79b0ca4193c90e5728e338b6dcde.pdf (download)
4. ประกาศ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 ฉบับที่ 2 (download)
5. ประกาศ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฉบับที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 ฉบับที่ 1 (download)
6. กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์ภาพ Jpeg (download)