สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมรำวงศึกษา ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 162 คน
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมรำวงศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรำวงศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพจิตแจ่มใส-สุขภาพกายแข็งแรง เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้เรียนรู้วิถีแห่งการรำวง พร้อมทั้งได้ออกกำลังกายร่วมกันอีกด้วย โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมรำวงเป็นจำนวนมาก ณ สนามเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่