สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 17 - SMART Student เก่ง ดี มีสุขในยุคดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 805 คน
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 17 - SMART Student เก่ง ดี มีสุขในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 17 "SMART Student เก่ง ดี มีสุขในยุคดิจิทัล" ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เกิดความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ในหลากหลายสาขา โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการวิชาการและนิทรรศการแนะนำสาขาวิชา กิจกรรมจากซุ้มของสาขาวิชาต่างๆ ข่วงภูมิปัญญา ร้านค้าอาหาร และการแสดงจากนักศึกษา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานจอดรถข้างอาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1tMCvMd0P-VHOwTiCpEnbA8UkSpXxcQSx

 

ผลการแข่งขัน : https://drive.google.com/file/d/16zOxvomjDoqhwPianV4q0ErVrmcHKwKN/view?fbclid=IwAR1EHnyUn1QdbwgNmw8XPVE9aR55gURZc6OitqNzvYRfN59oUyy9QyuK-kc