นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่วัฒนคุณาธร เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 174 คน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่วัฒนคุณาธร เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เด็กหญิงปิยธิดา อุ้ยฟูใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบโล่ "วัฒนคุณาธร" เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562  จาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1136104

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้