ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 63 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา  อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานจัดให้มีการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา พร้อมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย นิทรรศการทางการแพทย์ และความรู้ด้านสุขภาพมากมาย จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่