ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดอาคารเรียน A โรงเรียนต้นกล้า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 75 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดอาคารเรียน A โรงเรียนต้นกล้า

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในงานเปิดอาคารเรียน A และงานเสวนาเรื่อง “เล่น อ่าน งานบ้าน: EF เพื่อชีวิต” โดยมี อาจารย์ชลิดา สถิตนิรามัย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นกล้า ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนต้นกล้า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่