คณบดีและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 112 คน
คณบดีและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมติดตามการขับเคลื่อนของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่