นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการปรับตัวและการใช้ชีวิตนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 354 คน
นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการปรับตัวและการใช้ชีวิตนักศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการปรับตัวและการใช้ชีวิตนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 จำนวน 207 คน จัดโดย คณะกรรมการโครงการครอบครัวศึกษาฯ "พี่ป้าน้าอา อาสาดูแลน้องหน้อย" ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย และมีความสุข ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “ใช้ชีวิต เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และ การเปิดตัวครอบครัวศึกษาฯ "พี่ป้าน้าอา อาสาดูแลน้องหน้อย" ปีการศึกษา 2562 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย