พิธีเปิดห้องเชียร์ศึกษาอารีดัง ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 294 คน
พิธีเปิดห้องเชียร์ศึกษาอารีดัง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพิธีห้องเชียร์ "“ศึกษาอารีดัง"” เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ฝึกร้องเพลงศึกษาฯ อารีดัง ที่จะใช้ในกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562 “55 ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่