ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 255 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี โดยมี ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่