ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ครบรอบ 14 ปี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 348 คน
 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ครบรอบ 14 ปี

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางอภิรตี อภิชาตบุตร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 14 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่