ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 25 ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 72 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 25 ปี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา ร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 25 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ลานกิจกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่