ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนศ.คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรม"มช. จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" ตามแนวพระราชดำริ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 กรกฎาคม 2562
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 54 คน
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนศ.คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรม "มช. จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" ตามแนวพระราชดำริ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย หรือเรียกว่ากิจกรรมจิตอาสาลูกช้างเพี่ยวแวดบ้าน นำนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมทำความสะอาดคณะและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งเปรียบเป็นบ้านหลังที่ 2 ของทุกคน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่