พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 279 คน
 พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "น้อมเกล้าวันทา ปูชิตาคุณาจารย์" ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนในแต่ละโครงการ จำนวน 5 ทุน และมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจำนวน 780 คน

ทั้งนี้ พานไหว้ครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดในพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 อีกด้วย