สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “แยกขยะก่อนทิ้ง & Big Cleaning Day”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 539 คน
 สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “แยกขยะก่อนทิ้ง & Big Cleaning Day”
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “แยกขยะก่อนทิ้ง & Big Cleaning Day” ในการนี้ นายพลวัต คำมูล กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรกรรม ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำนักศึกษาจิตอาสาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 270 ราย แยกขยะและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณลานเสมา สนามหญ้า ซุ้มสาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งได้นำนักศึกษาจิตอาสาคณะศึกษาศาสตร์อีก 40 ราย ร่วมขุดลอกคูคลองบริเวณโดยรอบ ที่พักคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ณ แฟลตสุเทพ อาคาร 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแยกขยะที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ของสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทิ้งขยะของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดสวยงาม และช่วยลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์มีพิษ