นักศึกษาสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (ICER 2024) จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 53 คน
นักศึกษาสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (ICER 2024) จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ 

Ms. Wenwen Lao
นักศึกษาสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล

รางวัลผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม (The Best Oral Presentation)
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th International Conference on Educational Reform) (ICER 2024)

จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Development of Competency Indicators for Higher Vocational Education Students in Thailand and China” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567  จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม