สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจร ณ จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 131 คน
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจร ณ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 กกฎาคม 2565 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจร จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กิจกรรมครั้งนี้นำทีมโดยท่านอาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ รับฟังกิจกรรมดำเนินงาน และเตรียมการจัดงานฉลองครบรอบ 55 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์จังหวัดเชียงราย