ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. รับมอบทุนการศึกษา จากสโมสรไลออน์เชียงใหม่ (โฮสท์)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 18 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 42 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. รับมอบทุนการศึกษา จากสโมสรไลออน์เชียงใหม่ (โฮสท์)

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565  คุณวัชระ พิทักษ์กำพล นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ (โฮสท์) มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้ทางคณะศึกษาศาสตร์เพื่อนำไปพิจารณาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี  อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในงานประชาสัมพันธ์ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานธนาคารหน่วยกิต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่