ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 65 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 52 คน
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 65 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 65 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ID : 714 613 8520

ลงทะเบียน : cmu.to/i6etc
พิกัดห้องประชุม 40 ปี : https://goo.gl/maps/tkF1n4QaRGcphR4b8

สอบถามเพิ่มเติม : หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา 053-944281