ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 65 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 31 คน
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 65 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 65 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 พิกัดห้องประชุม 40 ปี : https://goo.gl/maps/tkF1n4QaRGcphR4b8
สอบถามเพิ่มเติม : หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี 053-944214