อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง [ผู้ช่วยศาสตราจารย์] ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 20 คน
อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง [ผู้ช่วยศาสตราจารย์] ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ 

อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

 

ในโอกาสมีมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง

[ผู้ช่วยศาสตราจารย์]
ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา

 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป