คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 153 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเปลี่ยนดินในกระถาง ใส่ปุ๋ยต้นไม้บริเวณหน้าคณะศึกษาศาสตร์ การเก็บกวาดเศษใบไม้ และพรวนดินแปลงต้นชา ด้านหลังสนามฟุตบอล และ การสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่